Hyra lastpallar av trä

Hyra lastpallar av trä

Du kan hyra återanvändbara lastpallar från oss. Om du inte använder lastpallar alls för ofta så kan man optimera utgifterna och hyra pallarna istället för att köpa dem. Den tjänsten är speciellt passande för företag som:

  • Sällan transporterar på pallar;
  • Inte har tillräckligt med lagerutrymme för att förvara pallarna eller om det är ekonomiskt ofördelaktigt att förvara dom själva;
  • Har olika sorters varor och därför ändras efterfrågan efter storlek och antal.

Oavsett typ och antal är hyresprocessen samma - innan du använder pallarna måste du skriva under ett hyresavtal och betala en deposition motsvarande kostnaden för pallarna. Efter hyresperiodens slut lämnar hyrestagaren pallarna själv tillbaka till Woodexpo. Hyrestagaren får tillbaka depositionen minus hyresavgiften och i fall det är några skador, dras av även en summa som täcker pallarnas reparation.

För att få mera uppgifter om uthyrning och betalning av tjänsten kontakta oss via e-post eller telefon.