Skip to content

TÄHTIS TEADA

Woodexpo partneriteks ja klientideks on Skandinaavia, Balti riikide ja Euroopa juhtivad ettevõtted.

TRANSPORT

Woodexpo OÜ`l on võimalik oma klientidele pakkuda transporti ise või kasutada selleks aastatega välja kujunenud usaldusväärseid logistikaga tegelevad partnereid. Saame kauba kohale toimetada ning vajadusel organiseerida äraveo. Tartus ja Tallinnas teostame transpordi tasuta, kui on tegemist minimaalselt 100 ühikut sisaldava tellimusega. Kui soovite vähem kui 100tk, arvele lisandub tasu transpordi eest 25 eur+KM(Tallinna/Tartu piires).

PAKENDI TAASKASUTUS

Woodexpo OÜ teeb koostööd taaskasutusorganisatsioonidega  nagu Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti Pakendiringlus ja RP Pakend OÜ. Sellega seonduvalt on meil võimalik kliendile väljastada vastav akt taaskäitlemise kohta, et pakkija ei peaks tasuma pakendiaktsiisi ja taaskasutamise määra. Täidame kõikidest pakendiseadustest lähtuvaid nõudeid. Lisateave pakendi taaskasutamise ja jäätmete kohta leiate järgnevatelt linkidelt:

www.eto.ee

www.tvo.ee

www.pakendiringlus.ee

www.rppakend.com

EUROOPA KAUBAALUSTE ASSOTSIATSIOON (EPAL)

EPAL – Euroopa kaubaaluste assotsiatsioon (European Pallet Association). Assotsiatsiooni ülesandeks on kaitsta EPAL ja EUR kaubamärkide õigusi, sertifitseerida kaubaaluseid tootvaid ja remontivaid ettevõtteid ja jälgida kaubaalustele kehtestatud nõuete täitmist. Ettevõtted, kellele on EPAL väljastanud litsensi, omavad õigust aluseid toota ja/ või remontida.

NB! Taaskasutuses olevatele EUR/ EPAL kaubaalustele litsensi ei nõuta.

EUR/ EPAL märgistus alusel näitab, et alus vastab Euroopa Kaubaaluste Assotsiatsiooni nõuetele.

EPAL´i organisatsiooni või üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks külastage järgnevat lehekülge: www.epal-pallets.org.

TERMOTÖÖTLUS (IPPC)

Tähed IPPC märgivad taimekaitse konventsiooni (International Plant Protection Convention) ning näitavad, et puitmaterjal on läbinud kuumtöötluse ning vastab standardile ISPM 15. Kuumtöötlemise korral peab puitu kuumutama minimaalselt 56ºC juures 30 minutit. Selline töötlemine aitab ära hoida kahjurite teket. Paljud alused liiguvad läbi rahvusvaheliste piiride ja alused peavad olema tehtud materjalidest, mis muudavad võimatuks erinevate putukate ja taimehaiguste sisseveo võõrale maale.

Et rohkem teada saada impordi ja ekspordi eeskirjade kohta, külastage järgmist linki: www.ispm15.com